FR
acredo - les alliances

De plichten en rechten

Gepubliceerd op 10-02-08 / De wetgeving

De plichten en rechten

Delen op :


Het is niet alles dan alleen maar willen trouwen. Deze rechtshandeling geeft u rechten en legt u verplichtingen op. Het is goed om, onder dergelijke omstandigheden, te weten wat ju doet.

De Plichten

De wet vereist dat toekomstige echtgenoten onder hetzelfde dak leven. Officieel wordt dit huis of appartement de echtelijke woning genoemd.

Als dit idee logisch lijkt, is het vredegerecht er om te bevestigen dat veel jonge koppels, die het daarover niet eens zijn en daarom een bemiddelaar vragen om te voorkomen dat deze lichte zonde al een einde maakte aan hun huwelijk.

De echtgenoten moeten loyaal zijn. Is het nodig om u eraan te herinneren dat ontrouw de oorzaak kan zijn van een echtscheiding?

Het paar is het eens over materiële hulp. Als een van de echtgenoten tijdelijke financiële problemen heeft, is het de plicht van de andere om haar/hem te helpen. Deze hulp wordt overgelaten aan de waardering van het paar.

De echtgenoten moeten elkaar morele hulp bieden. Dit begrip is iets waziger. Het is in de wet geschreven om echtgenoten aan te moedigen elkaar te ondersteunen, geduld en genegenheid te tonen wanneer valkuilen zoals ziekte bijvoorbeeld de relatie aantasten.

De rechten

Uw professionele loopbaan behoort helemaal aan u toe. Het ondertekenen van een contract met een werkgever moet niet worden onderworpen aan een wettelijke handeling van uw echtgenoot/echtgenote. Als een van de echtgenoten echter van mening is dat een baan de relatie kan schaden, heeft een rechter het recht om een voorlopige beslissing te nemen.

De financiële aspecten van uw werk, de inkomsten uit uw onroerend goed of uw kapitaal zijn van u. U bent de enige persoon die gerechtigd is om deze fondsen te vontvangen. Hun uitgaven zullen daartegen vooral de belangen van het paar dienen. Ze zullen dan worden gebruikt voor de effectieve materiële realisatie van uw beroep. Ten slotte kan het overschot dat na al deze uitgaven overblijft, gebruikt worden zoals u dat wilt.

U heeft de toestemming van uw echtgenoot/echtgenote niet nodig om een bankrekening te openen. De wet wil dat de andere partij gewaarschuwd wordt voor deze opening, maar hij/zij zal niet het recht hebben om dat allemaal te zoeken. Tenzij u besloten heeft haar/hem een volmacht te geven.

De uitgaven

Het leven van een koppel is niet gratis. Van de kindermaaltijden tot de kleding die u gaat dragen, ten koste van huisvesting, verwarming of elektriciteit, alle uitgaven moeten door beide echtgenoten worden gedeeld.

Het lijdt echter geen twijfel dat beide echtgenoten hetzelfde bedrag aan de "gemeenschappelijke pot" betalen, terwijl het zeer zeldzaam is dat zij hetzelfde verdienen. De wet voorzag daarom dat de rekeningen van het paar zouden worden betaald in verhouding tot het inkomen van elk. Ingeval een van de echtgenoten zijn financiële verplichtingen niet nakomt, is het een vrederechter die bevoegd is om de knoop door te hakken en te bepalen en iemand te dwingen om de verschuldigde bedragen aan de andere over te maken.

Dit probleem doet zich niet voor als de echtgenoten een gemeenschappelijke rekening hebben.

De verbodsbepalingen

Hoewel uw echtgenoot/echtgenote geen controle heeft over uw onroerendgoedportefeuille, toch moet de verkoop ervan onderling worden overeengekomen. Nogmaals, het is de vrederechter die zal beslissen in het geval van bepaalde geschillen.

U zult niet alleen kunnen beslissen over een mogelijke verhuis.

Wilt u dit vastgoed, dat u verstikt, verkopen? Uw partner zal het ook met u eens moeten zijn, vooral als deze verkoop de belangen van uw familie schaadt.

U respecteert uw huiswerk niet ...

Het is altijd droevig om aan de vooravond van of tijdens zijn huwelijk over deze situaties na te denken. De wetgever heeft echter veel regels opgesteld om een rechter van een vredegerecht in staat te stellen dringende en voorlopige maatregelen te nemen om een einde te maken aan een situatie die zou kunnen ontaarden in een scheiding.
 
Artikel geschreven in 2005 en bijgewerkt in februari 2008.
 

Tags : De wetgeving

U bent reeds lid Huwelijk.be ?

Wachtwoord vergeten ?

Mij onthouden

Geen account ? Schrijf u in

De Huwelijk.be kaart is enkel beschikbaar voor onze leden.
Wordt gratis lid door u hieronder in te schrijven.

Wachtwoord ophalen

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren.

© Copyright 1997-2024 VO Publishing b.v.b.a. / Huwelijk.be

Te lezen met hetzelfde thema

De professionelen in uw regio