FR
acredo - les alliances

Uitnodiging

De wijze waarop u uw huwelijk aankondigt, is het eerste wat de mensen van deze grote gebeurtenis te zien krijgen. De huwelijksaankondiging, de uitnodigingen, de menu’s, de bedankjes en andere documenten nemen dus een uiterst belangrijke plaats in. Ze geven de toon aan van het karakter dat u aan deze uitzonderlijke dag wenst mee te geven, en zullen er het bewijs van blijven.

Of uw smaak nu de conventies of een volstrekt originele, zelfs ronduit exclusieve stijl volgt… Een goede raad: begin er op tijd aan. Stel zorgvuldig een lijst op met mensen die u moet verwittigen en die u een uitnodiging moet toesturen. Doe dit bij voorkeur in samenspraak met de respectievelijke families om toch maar niemand te vergeten of tegen de borst te stuiten.

En vooral : doe uzelf plezier, per slot van rekening gaat het over uw huwelijk…